payoff

 


 

 

 

 

 

Diensten

 

Kort gezegd vervullen wij  tijdelijke of permanente vacatures bij onze klanten.  Daarnaast geven we ook organisatie advies en coaching en training. Onze dienstverlening richt zich op de sectoren ICT en P&O. 

  • Heeft uw organisatie door het ontbreken aan de juiste ICT of P&O kennis behoefte aan tijdelijke inzet van een professional? 
  • Is er iemand langdurig ziek en ontstaat daardoor een onderbezetting op een afdeling?
  • Mogen permanente vacatures niet middels vast te zoeken personeel opgelost worden, maar is er wel veel werk?
  • Heeft u behoefte aan snelle en professionele ondersteuning bij invulling van tijdelijke projecten?

In de bovengenoemde situaties kan Lanuarius helpen door middel van detachering .  Wij beschikken over een breed netwerk van specialisten en samenwerkende gerenommeerde ICT dienstverleners. Elke specialist is daarom snel voor uw project inzetbaar.

  • Heeft uw organisatie structureel te veel werk en is hierdoor behoefte aan permanente personele uitbreiding?
  • Ontbreekt de kennis of tijd voor een zorgvuldige Werving en selectie traject?
  • Heeft u niet het juiste netwerk om goede mensen te vinden in de markt?

In bovenstaande situaties zorgt een werving en selectie traject via Lanuarius voor een snelle invulling van de vacature. Lanuarius beschikt over een groot en actueel bestand van werkzoekende specialisten. Daarnaast kunnen we uit ons netwerk ook altijd goede kandidaten vinden die snel inzetbaar zijn. 

Een combinatie van beide trajecten is ook mogelijk in een Deta-vast traject. Indien u voor lange tijd behoefte heeft aan ondersteuning maar twijfelt of u op termijn een vast baan kan of wil bieden, dan is een Deta-vast oplossing een goede mogelijkheid. U heeft dan het voordeel van een lange zekere invulling van de vacature met de mogelijkheid om op termijn een vast dienst verband met de kandidaat aan te gaan.